Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Więcej o przechowywaniu plików cookies.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Poszerzamy horyzonty

mazowsze eu logo

Nasza szkoła uczestniczy w realizacji projektu:

 

„Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych

uczniów płockich szkół podstawowych”

 

Wnioskodawca: Gmina – Miasto Płock
Realizator: Szkoła Podstawowa nr 18 im. Jana Zygmunta Jakubowskiego w Płocku
Okres realizacji projektu: od 01-09-2019 r. do 31-07-2021 r.
Wartość ogółem: 682 871,25 zł
Wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 546 297,00 zł


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna.


Cel projektu:

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia i rozwój indywidualizacji nauczania dla 105 uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku poprzez realizację dodatkowych zajęć dydaktycznych rozwijających kompetencje kluczowe, terapii i doskonalenie zawodowe nauczycieli, w okresie realizacji projektu tj. od 01.09.2019 r. do 31.07.2021 r. Każdy uczeń, który bierze udział w projekcie, uczestniczy w 2 rodzajach zajęć:

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i zajęcia z programowania lub

- zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z j. angielskiego i przyrody.

Dodatkowo grupa 31 uczniów uczęszcza na zajęcia terapii pedagogicznej.


Korzyści wynikające z udziału w projekcie:

  1. wyrównanie dysproporcji w wiedzy uczniów zaległości i braków w nauce na tle uczniów z klasy,
  2. rozwój edukacji cyfrowej oraz nauczania eksperymentalnego,
  3. przygotowanie nauczycieli do korzystania z najnowszych narzędzi wspierających edukację,
  4. wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy.

Link do projektu „Poszerzamy horyzonty – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów płockich szkół podstawowych”

 

Regulamin rekrutacji uczniów >> (plik PDF)