Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Rada Pedagogiczna

 

Rada Pedagogiczna

 

Dyrektor : mgr Jarosław Kalaszczyński

Wicedyrektor: mgr Beata Iwińska-Samelska - j.polski

Wicedyrektor: mgr Urszula Pankowska - kształcenie zintegrowane

 

Kształcenie zintegrowane:
- Beata Aftańska

- Beata Borkowska

- Beata Gołąb

- Elżbieta Gołębiewska

- Beata Idzik

- Ewa Kowalik

- Elżbieta Ludwikowska
- Magdalena Rogozińska
- Marzena Sobiecka

- Emilia Cybulska

- Katarzyna Kiczka

 

Nauczyciele wspomagający:
- Agnieszka Kaszubska

- Anna Przybylska-Głowacka

- Marta Lewandowska

- Mariola Śnieć

- Agnieszka Kalwas - Żeberkiewicz

- Ewa Bednarska

- Agnieszka Gawlińska

- Emilia Jakubiak

- Magdalena Smolińska

 

Język polski:
- Ewa Głodowska
- Beata Iwińska - Samelska 

- Anna Jagodzińska

- Anna Warczachowska

- Aneta Bińkowska

- Magdalena Michalska

 

Język angielski:
- Katarzyna Pankiewicz
- Eliza Wiankowska
- Beata Zielińska
- Renata Woldan
- Elżbieta Ludwikowska

- Małgorzata Rugieł

- Katarzyna Kiczka

 

Język niemiecki:

 - Ewa Starczewska

 

Matematyka:
- Ewa Bogiel

- Ewa Jankowska
- Hanna Twardo

- Ewa Witecka

- Dorota Pazdrak

 

Przyroda:
- Elżbieta Gniady

 

Chemia:

- Agnieszka Wichrowska

 

Fizyka:

- Agnieszka Wichrowska

- Dorota Pazdrak

 

Biologia:

- Elżbieta Gniady

 

               Geografia

            - Cezary Wojciechowski

Historia:

- Anna Warczachowska

- Ewa Piotrowska

 

Informatyka:

- Andrzej Bogiel
- Ewa Bogiel

- Ewa Jankowska

 

Wychowanie fizyczne:
- Andrzej Borkowski
- Renata Dankowska
- Agnieszka Donarska
- Ewa Kozińska

- Joanna Siekierska

 

Technika, Plastyka, Muzyka:
- Katarzyna Czwartek

- Małgorzata Tomczak - Banachowicz

- Arkadiusz Wiśniewski

 

Religia:
- Małgorzata Cieślak
- Katarzyna Kolimeczkow

- Katarzyna Wiśniewska

 

Świetlica:
- Iwona Jóźwicka
- Jolanta Pijankowska

- Judyta Dziugan
- Aleksandra Wielońska

 

Biblioteka:

- Anna Jagodzińska

- Katarzyna Garwacka

 

Pedagog:
- Anna Flont

 

Psycholog:

- Joanna Kołodziej

 

Terapeuta SI:

- Monika Krukowska

 

Wychowanie do życia w rodzinie:

- Małgorzata Sobolewska

 

Doradztwo zawodowe:

- Katarzyna Wiśniewska

 

Edukacja dla bezpieczeństwa:

- Ewa Starczewska

 

Wiedza o społeczeństwie:

- Małgorzata Sobolewska

 

Rewalidacja:

- Katarzyna Garwacka