Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Stołówka szkolna

Zmiany zasad dotyczących obiadów w stołówce szkolnej.

Proszę o zapoznanie się z dokumentami - informacją dla Rodziców oraz deklaracją korzystania ze stołówki szkolnej.

 

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2017r. zmieniają się zasady korzystania ze stołówek szkolnych w mieście Płocku:

1. Warunkiem korzystania z posiłków szkolnych  jest złożenie deklaracji oraz podpisania umowy. Umowy będą zawierane po 01 września bieżącego roku.

2. Opłaty za posiłki będą przyjmowane wyłącznie na rachunek bankowy.

3. Opłat będziecie Państwo dokonywać z "dołu" do 15 dnia następnego miesiąca np. za posiłki styczniowe opłatę należy uiścić do dnia 15 lutego.

4. Opłata będzie naliczana za faktyczne zjedzone obiady. Warunkiem bezwzględnym jest zgłoszenie nieobecności dziecka do godziny 8.00 w dniu nieobecności. Brak lub zbyt późne zgłoszenie skutkowało będzie naliczeniem opłaty.

5. Za nieterminowe wpłaty będą naliczane odsetki ustawowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku z koniecznością zaplanowania posiłków na miesiąc wrzesień  prosimy o wypełnienie DEKLARACJI KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W STOŁÓWCE SZKOLNEJ dostępnej w załączniku lub pod adresem internetowym http://www.sp18plock.pl w zakładce stołówka, lub w odebrania szkole w pokoju nr1.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 262 98 08 wew. 24

[PDF] Deklaracja korzystania z wyżywienia 2023/24