Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Petycje

 

 

Petycja dot. V edycji Programu “Wzorowa Łazienka”

Podmiot Składający Petycję:

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt  sp. z o.o.

reprezentowana przez: 

Prezes Zarządu 

Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

KRS: 0000059459

www.gmina.pl    www.samorzad.pl 

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

Petycja Szulc-Efekt

Opowiedź na petycję