Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – jaj dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w Płocku”

dodano: 2022-12-05

Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku ul. Jasna 8 zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych – jaj dla Szkoły Podstawowej Nr 18 w Płocku"

 

[PDF] Zaproszenie do składania ofert

[PDF] Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

[DOC] Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

[PDF] Załącznik nr 3 - wzór umowy

[PDF] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty