Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy zadania pn: Zakup i dostawa wyposażenia w ramach Programu Rządowego Laboratoria Przyszłości - Audio-Wideo (Nagłośnienie radiowęzłowe)

dodano: 2021-11-08

Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku ul. Jasna 8 zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn: „ Zakup i dostawa wyposażenia w ramach Programu Rządowego Laboratoria Przyszłości - Audio-Wideo (Nagłośnienie radiowęzłowe)”.

[PDF] Zaproszenie do składania ofert

[DOC] Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

[PDF] Załącznik nr 2 - wzór umowy

[PDF] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty