Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy zadania pn: Naprawa nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku

dodano: 2021-05-17

Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku ul. Jasna 8 zaprasza  do składania ofert na realizację zadania pn: „Naprawa nawierzchni bezpiecznej na terenie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku”

[PDF] Zaproszenie do składania ofert

[DOC] Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

[PDF] Załącznik nr 2 - wzór umowy

[PDF] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty