Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy: ofert na wykonanie chodnika z kostki betonowej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku

dodano: 2020-07-21

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy: ofert na wykonanie chodnika z kostki betonowej przy Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku 

[PDF] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

[DOC] Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

[PDF] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty