Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy: ofert na dostawę komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i laptopów.

dodano: 2018-01-01

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy:

ofert na dostawę komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i laptopów.

w Szkole Podstawowej nr 18 w Płocku

- Ogłoszenie (plik pdf)

- Zał. nr 1 - Specyfikacja urządzeń (plik pdf)

- Zał. nr 2 - Formularz ofertowy (plik doc)

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pdf)