Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Zamówienia publiczne

Zaproszenie do składania ofert - dotyczy dostawy wraz z montażem pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku

dodano: 2020-11-04

Zaproszenie do składania ofert na dostawę wraz z montażem pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku.

[PDF] Zaproszenie do składania ofert

[DOC] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał nr 1

[DOC] Wzór formularza ofertowego - zał nr 2

[DOC] Wzór umowy - zał nr 3

[DOC] RODO - zał nr 4

[PDF] Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty