Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego klas 8

dodano: 2023-06-23

W piątek 23 czerwca po raz ostatni zabrzmiał dzwonek dla tegorocznych absolwentów Szkoły Podstawowej nr 18 im. Zygmunta Jakubowskiego w Płocku. To ostatnia okazja do podsumowania pracy uczniów w ciągu ośmiu lat nauki, do refleksji i zadumy.

Podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego Pan Dyrektor Jarosław Kalaszczyński przywitał zebranych uczniów, rodziców i nauczycieli. W części oficjalnej uczniowie klas ósmych przekazali  poczet sztandarowy młodszym kolegom i koleżankom, którzy złożyli ślubowanie(przygotowanie pocztu sztandarowego pod kierunkiem pana Andrzeja Borkowskiego). Pan Dyrektor przyznał  przedstawicielowi Rady Rodziców – Pani Beacie Małowiejskiej tytuł „Przyjaciela Szkoły” i podziękował za aktywną postawę oraz wspieranie szkoły, której zawsze nadrzędnym celem jest dobro dziecka .

 Następnie wręczono statuetki dla najlepszego tegorocznego Absolwenta Szkoły Podstawowej nr 18 i osoby nominowanej. Tytuł Absolwenta Roku 2022/2023 otrzymała Weronika Konczalska uczennica klasy 8e. Osoby nominowane – Tatiana Kukowska 8d i Nataniel Kołodziejski 8b również zostali wyróżnieni.

Ten wyjątkowy dzień szczególnie zapamiętają uczniowie, którym oficjalnie wręczono świadectwa ukończenia szkoły z wyróżnieniem, a towarzyszyli im wzruszeni i dumni rodzice, którzy otrzymali listy gratulacyjne.  Ważne jest przecież  cytując poetę  Stefana Garczyńskiego  przesłanie „ By wierzyć w siebie muszę mieć kogoś kto we mnie uwierzy”. W  klasie 8a(wychowawca pani Ewa Starczewska) zostali wyróżnieni: Weronika Dragańska, Igor Kalwasiński, Zuzanna Krzeszewska, Natasza Nowakowska; w klasie 8b (wychowawca pani Małgorzata Sobolewska) Nataniel Kołodziejski, Amelia Tłuchowska; klasie 8c (wychowawca pani Aneta Bińkowska) Michał Czartoryjski, Maja Nowakowska; w klasie 8d (wychowawca pani Ewa Witecka) Amelia Berdek, Kalina Błaszczak, Aleksandra Bronikowska, Kamil Kacperowski, Tatiana Kukowska, Zuzanna Lubarska, Barbara Majczak, Aleksandra Mikucka, Emilia Pacewska, Natalia Robakierwicz, Aleksander Romanowski, Jagoda Słomińska, Katarzyna Szparadowska, w klasie 8e (wychowawca pani Agnieszka Donarska) Tymon Delawski, Weronika Konczalska, Kacper Krasiński.

Serca uczniów przepełniała nie tylko radość z otrzymanych świadectw ukończenia szkoły, ale również to, co dopełniało istotę społecznego życia. "Szczęście jest zawsze tam, gdzie je człowiek widzi" cytując słowa Henryka Sienkiewicza należy wspomnieć o działalności uczniów, którzy uczestniczyli w społecznej pracy na rzecz szkoły. Pani Ewa Witecka wręczyła nagrody za pracę w Samorządzie Uczniowskim: Aleksandrowi Dzikowskiemu 8d, Igorowi Kalwasińskiemu 8a, Zuzannie Lubarskiej 8d, Michałowi Szczepańskiemu  8d. Pani Anna Śnieć wręczyła nagrody za wspieranie Szkolnego Wolontariatu: Weronice Dragańskiej 8a, Natalii Robakiewicz 8d, Aleksandrowi Romanowskiemu 8d, Katarzynie Szparadowskiej 8d. Pani Beata Borkowska wręczyła nagrody za realizację zadań wpisanych w działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego oraz zajęcie znaczących miejsc w konkursie „Poznajemy Ojcowiznę” : Tymonowi Delawskiemu 8e, Weronice Konczalskiej 8e, Tatianie Kukowskiej 8d, Igorowi Moryniowi 8b i Amelii Tłuchowskiej 8b . Pani Beata Kowalska wręczyła nagrody na rzecz Ligi Ochrony Przyrody oraz Polskiego Czerwonego Krzyża : Tymonowi Delawskiemu 8e, Weronice Konczalskiej 8e, Tatianie Kukowskiej 8d, Oliwii Wolińskiej 8e. Pani Sylwia Gorajek wręczyła nagrody za działalność artystyczną: Bartkowi Błaszczakowi 8a Weronice Dragańskiej 8a, Michałowi Szczepańskiemu 8d.

Po części oficjalnej i pożegnaniu uczniów klas ósmych przez Pana Dyrektora Jarosława Kalaszczyńskiego odbyła się część artystyczna przygotowana przez uczniów klas siódmych pod kierunkiem pani Magdaleny Michalskiej, pani Doroty Pazdrak i pani Ewy Kozińskiej. Nad częścią muzyczną czuwała pani Sylwia Gorajek, a oprawa plastyczna pod czujnym okiem pani Katarzyny Czwartek dopełniła pięknej uczty słowno – muzycznej.  Przesłaniem tego występu były słowa płynące z głębi serca, żeby nie zapominać "jakże uroczą istotą jest człowiek, kiedy jest człowiekiem".

Żegnając naszych Absolwentów pamiętajmy, że to spotkanie przechodzi już do historii. Kochani! Niech omijają Was troski smutki i zwątpienia, a towarzyszy radość, zrozumienie, przyjaźń i jakże potrzebna nadzieja! Zbliżające się wakacje niech będą tym zasłużonym odpoczynkiem, podróżą do miejsc, gdzie być może, przeżyjecie fascynujące przygody i spotkacie ciekawych ludzi.

Powodzenia!