Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Aktualności

Spotkanie metodyczne opiekunów praktyk

dodano: 2012-12-07


VII spotkanie metodyczne opiekunów praktyk w Osiemnastce

Opracowała: Iwona Jóźwicka

Nasza Osiemnasta miała ogromną przyjemność i zaszczyt gościć u siebie w dn. 04.12. br. Uczelnię Liderów 2012 Państwową Wyższą Szkolę Zawodową z Płocka, która to wybrała naszą placówkę na VII spotkanie metodyczne opiekunów praktyk, poświęcone rozważaniom dotyczącym realizacji praktyk pedagogicznych w szkołach, przedszkolach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Celem spotkania było: poszukiwanie skutecznych strategii współpracy nauczyciel-opiekun praktyk ze studentami i nauczycielami- metodykami, wymiana doświadczeń i poglądów nt. organizacji i realizacji praktyk pedagogicznych, popularyzacja idei zawartych w pedagogice Janusza Korczaka.

Zgromadzonych na sali gimnastycznej uczestników ?nauczycieli, studentów przedstawicieli PWSZ w Płocku powitali doc. dr Jan Kalinowski ?Prorektor ds. studenckich i dydaktyki, dr inż. ,Małgorzata Jagodzińska ? Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku, mgr Jarosław Kalaszczyński ?Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 18 w Płocku, mgr Maria Matuszewska Pełnomocnik Rektora ds. studenckich praktyk zawodowych.

Niezwykle interesujące prelekcje wzbogaconą prezentacją audiowizualną -,,Korczak zmusza do myślenia? wygłosiła dr Małgorzata Kamińska. Prelegentka przybliżyła wszystkim obecnym postać Janusza Korczaka,- przedstawiciela liberalnej pedagogiki, lekarza, pisarza, pedagoga,, działacza społecznego i autora wielu książek w tym kultowego ,,Króla Maciusia Pierwszego? i ,,Króla Maciusia na Bezludnej Wyspie? oraz twórcę niepowtarzalnej koncepcji Nowego Wychowania, której istotą jest poszukiwanie dziecięcej wolności. Wybitnego przedstawiciela inteligencji polskiej -żydowskiego pochodzenia, który w sierpniu 1942 roku, mimo szansy opuszczenia getta, pozostał ze swymi podopiecznymi i wraz z nimi został wywieziony do obozu zagłady w Treblince, gdzie zginął razem z dziećmi w komorze gazowej. Człowieka ,którego dzieła są ponad czasowe, a tematyka jest aktualna do dziś. Prezentacja wzbogacona była udziałem studentów PWSZ, którzy odczytali wybrane fragmenty dzieł korczakowskich.

Pani dr Agnieszka Głowala w chwili refleksji kontynuowała temat koncepcji korczkowskiego wychowania odnosząc się do realiów współczesnych, zwracając uwagę na fakt ,że dziecko (jako "obiekt" wychowania i nauczania) na przestrzeni lat zmieniło się .Swoim wystąpieniem sprowokowała obecnych do owocnej dyskusji.

Spotkanie metodyczne uświetnił występ studentów PWSZ w Płocku , którzy zaprezentowali przedwojenne szlagiery mi. Mieczysława Fogga ( ,,Ta ostania niedziela?) i uczniów Koła Teatralnego Osiemnastki i studentów Koła Naukowego Edukacji Elementarnej ,,Elemelek? PWZS w Płocku ,pod kierunkiem mgr Ewy Głodowskiej w przedstawieniu ,,Nawet jeśli go nie ma...?

Wspaniała dekorację sali mogliśmy podziwiać dzięki p. Katarzynie Czwartek.

Uczestnicy VII spotkania metodycznego obserwowali zajęcia przebiegające w duchu pedagogii Janusza Korczaka przygotowane przez naszych nauczycieli: z edukacji wczesnoszkolnej u p. mgr Elżbiety Gołębiewskiej, z języka angielskiego u p. mgr Elżbiety Ludwikowskiej i p mgr Renaty Woldan, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne u p. mgr Agnieszki Kaszubskiej i zajęcia świetlicowe u p. mgr Elizy Łabarzewskiej. Każda ,zaprezentowana forma zajęć była omówiona z obserwatorami .

Obecny rok 2012 jest Rokiem Janusza Korczaka, który to powiedział,, Nie ma dzieci ? są ludzie, ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pamiętaj, że my ich nie znamy.?....... ,,,Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi?.