Niniejsza strona wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), które są zapisywane na Twoim urządzeniu przez przeglądarkę internetową. Więcej o przechowywaniu plików cookies.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego.
Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Aktualności

reggio

dodano: 2014-09-23

 

Realizacja projektu

 - Informacje ogólne

O projekcie

            W naszej szkole realizowany jest projekt ?Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych- Szkoła marzeń-sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela?. Trzynaścioro nauczycieli naszej szkoły odbyło 5 dniową wizytę studyjną w instytucji partnerskiej, którą jest Model Experimental Primary School of University of Patras w Grecji. Pierwsza grupa nauczycieli, do której należały: Renata Dankowska, Anna Śnieć, Renata Woldan, Eliza Łabarzewska i Barbara Brzeska odwiedziła grecką szkołę w listopadzie 2013 roku. Druga grupa w skład której wchodziły: Eliza Pomirska, Iwona Zielińska, Iwona Jóźwicka i Beata Idzik złożyła wizytę greckim partnerom w maju 2014 roku. Natomiast w styczniu 2015 roku wyjechała ostatnia grupa nauczycieli w skład której wchodziły: Elżbieta Ludwikowska, Anna Ciulińska, Ewa Kowalik i Katarzyna Czwartek. Wyjazdy nauczycieli poprzedzone były dwu miesięcznym przygotowaniem kulturowo-językowym w celu jak najlepszej komunikacji w języku angielskim.

            Podczas wizyty w Grecji nasze koleżanki miały możliwość porównania polskiego i greckiego systemu nauczania. Zapoznały się z wieloma ciekawymi i innowacyjnymi metodami nauczania, technikami pracy oraz organizacją toku lekcyjnego. Zapoznały się również z narzędziami TIK wykorzystywanymi w nauczaniu zintegrowanym, sposobami podnoszenia poziomu kształcenia u dzieci ze specjalnymi potrzebami, oraz możliwościami włączania tych osób w środowisko społeczne. Obserwowały lekcje z różnych przedmiotów w klasach I-VI, jak również w niektórych uczestniczyły aktywnie jako asystentki. Wyjazd studyjny zaowocował także wymianą doświadczeń z nauczycielami W-F dotyczącą sposobu prowadzenia zajęć i wprowadzania niektórych elementów gier zespołowych. Greccy uczniowie byli zachwyceni nauką polskiej gry zespołowej jaką jest ?Cztery ognie?. Polscy nauczyciele mieli także okazję zobaczyć jak funkcjonuje szkoła dla dzieci głuchych Deaf School of Patras. Dzieci uczęszczające do tej szkoły bardzo często wystawiają spektakle dla lokalnej społeczności. Na głównym holu zamieszczono motto przygotowane przez uczniów z innej zaprzyjaźnionej szkoły, które brzmi.

?Miło nam jest rozmawiać z Waszymi dłońmi i słyszeć Waszą duszę.?

            W wolnym czasie nasze koleżanki zwiedzały Muzeum Archeologiczne, ruiny zamku z okresu średniowiecza, kościoły greko-katolickie oraz Bazylikę Św. Andrzeja - miejsce, w którym Apostoł został ukrzyżowany. Podziwiały również ruiny Odeonu i stadionu z czasów rzymskich. Odwiedziły też słynną winiarnię Achaja-Clauss. Poznały także wyśmienitą, tradycyjną kuchnię grecką.

            Zdobytą wiedzą i doświadczeniem podzieliły się z całą Radą Pedagogiczną SP nr 18 w Płocku. Natomiast uczniowie 18-stki z sympatii do Grecji reprezentowali ten kraj na XV Pikniku Europejskim w Płocku. Podczas parady ulicami miasta nie było końca głośnym greckim okrzykom Kalimera! Hiero poli! Yassu!

{{GALERIA_47}}

Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu

?Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - Szkoła marzeń ? sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela?

19 listopada 2014r. w naszej szkole odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu realizowanego ze szkołą partnerską w Grecji pt.: ?Szkoła marzeń ? sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela? realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu ,,Uczenie się przez całe życie.? Projekt systemowy ?Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych? koncentruje się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty oraz jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Projekt ten realizowany jest w formie wizyt studyjnych trzynaściorga nauczycieli płockiej 18-stki w dwóch szkołach w Patras w Grecji ? Szkole Eksperymentalnej oraz Szkole dla dzieci głuchych. Do tej pory dziewięcioro nauczycieli z tej szkoły odbyło 5 dniową wizytę studyjną w instytucji partnerskiej.

W konferencji wzięli udział nauczyciele z płockich szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Uczestniczyli w niej także studenci Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Płocku.

Podczas konferencji omawiane były między innymi różnice pomiędzy greckim i polskim systemem edukacji. Dwie uczestniczki mobilności zagranicznej - Eliza Łabarzewska i Eliza Pomirska opowiedziały w jaki sposób funkcjonuje Szkoła Eksperymentalna w Patras (Model Experimental Primary School of Patras) oraz Szkoła dla dzieci głuchych w Patras (Deaf School). Nauczycielki podzieliły się także zdobytą wiedzą dotyczącą organizacji, metod i form pracy w greckiej placówce oświatowej. Elżbieta Ludwikowska zapoznała przybyłych gości z najważniejszymi informacjami dotyczącymi aplikowania w konkursie wniosków ?Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych? i przebiegu realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr 18. Koordynator projektu przybliżyła także korzyści wynikające ze współpracy instytucji partnerskich na poziomie międzynarodowym oraz zachęciła do składania wniosków o dofinansowanie projektów w latach 2014-2020.

{{GALERIA_48}}

 - Konferencja upowszechniajaca rezultaty projektu

 - Szkoła marzeń

Lekcje otwarte

W trakcie realizacji projektu ?Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych ? Szkoła marzeń - sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela? realizowanego przez FRSE w ramach europejskiego Funduszu Społecznego ? Programu Operacyjnego Kapitału Ludzkiego na zasadach Programu ?Uczenie się przez całe życie? w naszej szkole przeprowadzono cykl lekcji otwartych.

Na zajęciach logopedycznych ?Ornament grecki w sztuce starożytnej i dzisiejszej? dzieci z klasy II utrwalały głoskę [r] oraz ozdabiały wazy ornamentami greckimi bez odrywania ręki.

Na lekcji języka angielskiego uczniowie klasy V wykonywali kartki świąteczne dla dzieci z Grecji, które zostały wysłane do szkoły partnerskiej Model Experimental School of University of Patras.

Tematem grudniowej lekcji w klasie VI było poznanie jednego z symboli Bożego Narodzenia w Grecji. Uczniowie wykonywali w formie pracy plastycznej techniką kolażu łódki, które następnie ozdabiali. Bogato ozdobione ornamentami greckimi i świecącymi lampkami były wyjątkowe i oryginalne. Wykonywanie tych prac sprawiło uczniom dużo radości.

Zrealizowane zajęcia świetlicowe w formie koła plastycznego zostały poświęcone na wykonanie prac pt. "Odbicia lustrzane." Dzieci z klas I-III wykorzystywały kredki akwarelowe i mazaki wodne.

W naszej szkole przeprowadzone zostały także zajęcia lekkoatletyczne. Uśmiech z twarzy dzieci nie schodził, bawiły się doskonale a ulubioną konkurencją większości dzieci od dziś jest rzut oszczepem. Z wielką radością uczestniczyły w poszczególnych konkurencjach sportowych.

Na zajęciach z integracji sensorycznej realizowane były zadania mające na celu normalizację funkcjonowania układu przedsionkowego i  koordynacji wzrokowo-słuchowej oraz usprawnianie układu proprioceptywnego z małą motoryką.

Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zajęciach języka angielskiego z wykorzystaniem tablicy interaktywnej. Dzięki technologii informacyjno komunikacyjnej (TIK) uczniowie mają możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie edukacji.

W szkole partnerskiej w Patras realizowany jest program nauczania tenisa stołowego ?National Table Tennis Coaching Educational Program? autorstwa jednego z nauczycieli wychowania fizycznego. Wysoka wartość merytoryczna publikacji stała się inspiracją do nauki gry w tenisa w naszej szkole. Dziewczynki i chłopcy z klas IV-VI chętnie przychodzą na zajęcia SKS. Chcą nie tylko podnosić swoje umiejętności ale także reprezentować szkołę w zawodach sportowych. 12 lutego 2015 roku uczniowie SP nr 18 wzięli udział w Międzyszkolnym Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego i zajęli III miejsce w Płocku.

Wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wizyty studyjnej w Grecji Pani Katechetka przekazała uczniom wiedzę związaną z religią grecko-katolicką, nauczaniem religii w szkole oraz podzieliła się swoimi spostrzeżeniami na temat podobieństw w praktykach religijnych. Dzieci aktywnie uczestniczyły w lekcji religii, której tematem były ?Tradycje bożonarodzeniowe w Grecji i w Polsce.?

Dzieci w klasie integracyjnej, na zajęciach z edukacji wczesnoszkolnej, korzystając z mapy i komputera poznały najciekawsze zabytki Grecji, zwiedziły wirtualnie najpiękniejsze, greckie miasta i poznały wątki mitologiczne. Szczególnie podobała się uczniom zabawa muzyczna i nauka greckiego tańca ?Grek Zorba?. Wspólnymi siłami przygotowali także grecką sałatkę.

 - Dobre praktyki z wizyt studyjnych

 {{GALERIA_49}}