Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Aktualności

Organizacja nauczania hybrydowego w SP nr 18

dodano: 2021-03-12

W Szkole Podstawowej nr 18 w klasach I-III obowiązuje od 15.03 do 28.03.2021r. hybrydowy (naprzemienny) tryb nauczania realizowany stacjonarnie oraz z wykorzystaniem technik na odległość (Microsoft 365 -Teams).

Ustalam następujący harmonogram prowadzenia zajęć:

w poniedziałek 15.03 zajęcia stacjonarne odbywają się w szkole dla oddziałów:

III c, I c, III d, II a, I b, II b;

lekcje zdalne będą miały oddziały:

I a, II c, II d, III b, III a.

we wtorek 16.03 odwrotnie, zajęcia stacjonarne obywają się w szkole dla oddziałów:

I a, II c, II d, III b, III a;

lekcje zdalne będą miały oddziały:

III c, I c, III d, II a, I b, II b.

I tak dalej naprzemiennie.

Wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia według dotychczasowego planu.

Uczniowie z orzeczeniami o kształceniu specjalnym mają prawo uczyć się stacjonarnie w szkole każdego dnia pod opieką nauczycieli wspomagających i pomocy nauczyciela.

Uczniowie klas IV-VIII będą uczyć się na dotychczasowych zasadach.

Z poważaniem

Jarosław Kalaszczyński

Dyrektor Szkoły