Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

imprezy

konferencja

dodano: 2014-12-02

 


 

Konferencja upowszechniająca rezultaty projektu
?Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych - Szkoła marzeń ? sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela?

19 listopada 2014r. w naszej szkole odbyła się konferencja upowszechniająca rezultaty projektu realizowanego ze szkołą partnerską w Grecji pt.: ?Szkoła marzeń ? sukcesem ucznia, rodzica, nauczyciela? realizowanego przez FRSE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na zasadach Programu ,,Uczenie się przez całe życie.?

Projekt systemowy ?Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych? koncentruje się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty oraz jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Projekt ten realizowany jest w formie wizyt studyjnych trzynaściorga nauczycieli płockiej 18-stki w dwóch szkołach w Patras w Grecji ? Szkole Eksperymentalnej oraz Szkole dla dzieci głuchych. Do tej pory dziewięcioro nauczycieli z tej szkoły odbyło 5 dniową wizytę studyjną w instytucji partnerskiej.
W konferencji wzięli udział nauczyciele z płockich szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli. Uczestniczyli w niej także studenci Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Płocku.
Podczas konferencji omawiane były między innymi różnice pomiędzy greckim i polskim  systemem edukacji. Dwie uczestniczki mobilności zagranicznej - Eliza Łabarzewska i Eliza Pomirska opowiedziały w jaki sposób funkcjonuje Szkoła Eksperymentalna  w Patras (Model Experimental Primary School of Patras) oraz Szkoła dla dzieci głuchych w Patras (Deaf School). Nauczycielki podzieliły się także zdobytą wiedzą dotyczącą organizacji, metod i form pracy w greckiej placówce oświatowej. Elżbieta Ludwikowska zapoznała przybyłych gości z najważniejszymi informacjami dotyczącymi aplikowania w konkursie wniosków ?Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych? i przebiegu realizacji projektu w Szkole Podstawowej nr 18. Koordynator projektu przybliżyła także korzyści wynikające ze współpracy instytucji partnerskich na poziomie międzynarodowym oraz zachęciła do składania wniosków o dofinansowanie projektów w latach 2014-2020.