Szkoła Podstawowa nr 18 w Płocku im. Jana Zygmunta Jakubowskiego

Aktualności

Innowacja programowa - Let’s Watch Something

dodano: 2023-06-22

W dniu 13 czerwca b.r. w klasie IIa miała miejsce prezentacja i ewaluacja projektów językowych uczniów z tejże klasy. Realizowane one były w ramach innowacji programowej p.t. ‘Let’s Watch Something!’ Rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu. Projekty realizowane były w pięciu grupach w drugim półroczu bieżącego roku szkolnego i oparte były na fragmentach popularnych bajek wytwórni Walta Disney’a, min. :

  • The Lion King
  • Ratatouille
  • Wall-E
  • Toy Story
  • UP!

Uczniowie na podstawie powyższych fragmentów (w j. angielskim) oraz ilustracji z bajek tworzyli historyjki podparte dialogami. W realizację projektów zaangażowani byli studenci II roku filologii angielskiej Akademii Mazowieckiej w Płocku, którzy odbywali praktyki nauczycielskie w kl. II a pod opieką nauczyciela praktyk p. Renaty Woldan. Uroczystym gościem była pani dyrektor Urszula Pankowska (wieloletni pracownik Akademii Mazowieckiej w Płocku), która oceniła występ uczniów bardzo wysoko pod względem merytorycznym jak i dydaktycznym. Projekt językowy okazał się wspaniałą metodą dzięki której dzieci udoskonaliły swoje umiejętności językowe jak i umiejętności współpracy w grupie, wytrwałości i systematycznej pracy.