Strona główna

Konkurs na LOGO Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku

Regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Samorząd Uczniowski SP 18 w Płocku

2. Konkurs trwa od 06.10.2014 do 07.11.2014 roku.

3. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku.

4. Celem konkursu jest opracowanie projektu logo Samorządu Uczniowskiego w dowolnej technice graficznej. Wyłonione w konkursie logo będzie wykorzystywane do identyfikacji graficznej Samorządu Uczniowskiego.

5. Dostarczanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

6. Osoby dostarczające prace tym samym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu (m.in. ogłoszenie listy uczestników i zwycięzców).

7. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 1 projekt logo.

8. Prace zgłaszane na konkurs powinny być przygotowane indywidualnie i samodzielnie przez uczestników konkursu oraz powinny być poprawne ortograficznie.

9. Nadesłany projekt powinien być w wersji kolorowej lub czarnobiałej.

10. Projekt powinien być dostarczony na nośniku elektronicznym (CD, DVD lub pendrive).

11. Projekty oraz nośniki elektroniczne powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz numerem klasy autora pracy.

12. Prace należy dostarczyć opiekunom Samorządu Uczniowskiego SP18.

13. Prace będą oceniane z kryteriami: funkcjonalność, pomysł, oryginalność, czytelność komunikatu.

14. Wynik konkursu zostanie podany do wiadomości publicznej na stronie internetowej szkoły.

 

Joomla 1.6 Templates designed by Joomla Hosting Reviews